ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1

2

3

4

5

ผนวก1    ผนวก2    ผนวก3

 

0