ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มได้รับแจ้งจากพาณิชย์จังหวัดว่าด้วยโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จะมาลง ที่ลานวัดสามตุ่ม เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นสินค้า อุปโภค บริโภค ตั้งเเต่วันนี้ถึงเวลา 12.00 น.

Posted by:

0