ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 58 / 2564 ลงวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชำรุด โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Posted by:

0