ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 214 / 2564 ลงวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ซ่อมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 8 โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

0