ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 35 / 2564 ลงวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ลงยางมะตอย โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Posted by:

0