ประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลสามตุ่มสามารถมาขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ รพ.สต. 1 คน ต่อ 1 ชุด 26/04/65

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลสามตุ่มสามารถมาขอรับชุดตรวจ ATK โดยการสแกนส่งข้อมูลตามลิงค์ด้านล่าง แล้วมารับชุดตรวจได้ที่ รพ.สต. 1 คน ต่อ 1 ชุด (กรณีเสี่ยงสูงให้ตรวจวันที่ 5 หลังจากสัมผัสผู้ป่วย)
0