ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 238/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่องลงยางมะตอย หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Posted by:

0