ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 246/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่องลงยางมะตอย หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

Posted by:

0