ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 245/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

Posted by:

0