ปลัด อบต.สามตุ่ม นางปริษา เจริญสลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง การเเก้ไขข้อบกพร่อง ในกระบวนการ การบริหารสัญญา การบริหารพัสดุภาครัฐ เเละการหาพัสดุตาม ว845 วันที่ 14-16 ม.ค. 65 ณ โรงเเรมเอสดีอเวนิว กทม.

Posted by:

0