รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลสามตุ่ม จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ บริเวณบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

Posted by:

0