20/01/2565 นายนพดล พันธ์เพ็ง รองนายกอบต.ตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วยสมาชิก อบต.สามตุ่ม พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม ร่วมแจกเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่กักตัว ม.8 ต.สามตุ่ม

Posted by:

เจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม ร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่กักตัว ม.8 ต.สามตุ่ม

0