กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

Posted by:

อบต.สามตุ่ม ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลสามตุ่ม และ อสม.ตำบลสามตุ่ม ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันยุงลายภายในตำบลสามตุ่ม

 

0