รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Posted by:

17 มกราคม2561 อบต.สามตุ่มร่วมกับนักเรียนเดินรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและไม่ยอมให้มีการคอรัปชั่น”เราคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ตามนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช. และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์

35552114_385219238651150_2254289537507262464_n 35741660_385219071984500_5137139726238613504_n 35763165_385219288651145_5676925482218553344_n 35798468_385218975317843_9209813512296071168_n 35800777_385219018651172_1908696501568143360_n 35805489_385219418651132_476974109838802944_n 35815130_385219001984507_5615644824414715904_n 35819545_385220968650977_4160416351552274432_n 35826080_385221061984301_6775482708131840_n 35842426_385219078651166_7995387277146587136_n 35844685_385219121984495_4352075904176881664_n 35855941_385219031984504_3983304909721174016_n 35861403_385219281984479_6250598276760862720_n 35882058_385220898650984_5705806010547961856_n 35919474_385219115317829_2511485553719902208_n 35922979_385220915317649_2180117333501018112_n 35923743_385219215317819_1776683534900002816_n 35925912_385219425317798_5091748411615477760_n 35963682_385220958650978_1672393675889442816_n

0