รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์

Posted by:

“เอดส์ป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท”
ปีงบประมาณ พศ.2561 อบต.สามตุ่มร่วมกับสถานศึกษาในตำบล สามตุ่มเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และป้องกันโรค พร้อมแจกแผ่นพับ

35409323_384182532088154_2208559642022248448_n 35628308_384182855421455_50274219992285184_n 35646165_384182418754832_2257834844031549440_n 35647579_384182875421453_8473037363298172928_n 35654390_384182898754784_4618472689525325824_n 35726223_384182958754778_2288013075254607872_n 35763221_384182322088175_6974331048167473152_n 35769663_384182208754853_8021857499894251520_n 35804788_384182882088119_7961339666936889344_n 35836857_384182265421514_2392051455340052480_n 35922743_384182635421477_3455094726259113984_n

0