รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่น P.M. 2.5 บรรเทาภาวะโลกร้อน

Posted by:

เผยแพร่แล้วเมื่อ: 10 มี.ค. 2023 เวลา 09:46

0