รองนายก อบต.สามตุ่ม เเละพนักงาน อบต. ลงพี้นที่เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เเก่ผู้ป่วยติดเตียง จากมูลนิธิ กล่องน้ำใจมูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

Posted by:

0