รายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567 (EXCEL)