18-22 มิ.ย. 61 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อบต. พร้อมจัดเก็บขยะ

Posted by:

กิจกรรม อบต.สามตุ่มวันที่ 18-22 มิ.ย. 61
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆอบต. พร้อมจัดเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ อบต.เข้าร่วมประชุมการจัดทำ จปฐ.กับสำนักงานพัฒนาชุมชนทีอำเภอ
เตรียมจัดห้องประชุมเพื่อจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่วมกันของผู้นำชุมชนกับอบต.สามตุ่ม
รับชำระภาษีนอกสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่3 ต.สามตุ่ม

36064764_387234715116269_855355488756301824_n 35970781_387234848449589_7480243964746924032_n 35963644_387399008433173_6559047138444050432_n 34963292_387398748433199_5026150572944785408_n 35849146_387394045100336_368098763354406912_n 35954986_387234761782931_6206816290678505472_n 35963644_387399008433173_6559047138444050432_n 35970781_387234848449589_7480243964746924032_n 36064764_387234715116269_855355488756301824_n 36088025_387234808449593_5821489352642920448_n 36223159_387398741766533_2121594160665329664_n

0