วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร พันธุ์เพ็ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม นำทีมเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรียนสาคลีวิทยา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

0