ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดกิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็กๆ

Posted by:

0