องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วยนายก อบต. ข้าราชการ พนักงานเเละลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

Posted by:

0