องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมรณรงค์ให้คุณครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

Posted by:

0