องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหา​ทางสังคม​

Posted by:

0