องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนจากคณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชาวตำบลสามตุ่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม

Posted by:

0