องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมกับนายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอเสนา (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เเละผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรและด้านประมง ระดับหมู่บ้าน ม.2 | 4 | 6 เเละ 8

Posted by:

0