องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษาและที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

0