อบต.สามตุ่ม ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

Posted by:

0