อบต.สามตุ่ม ร่วมกับ สภ.มารวิชัย จัดตั้งจุดตรวจ ประจำปี 2561

Posted by:

อบต.สามตุ่ม ร่วมกับ สภ.มาวิชัย จัดจั้งจุดตรวจเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

S__3760324 S__3760325 S__3760326 S__3760330 S__3760331 S__3760332 S__3760333 S__3760334

0