ออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

Posted by:

หลังจากทำการปรับปรุงสำนัก อบต สามตุ่ม เรียบร้อยแล้ว 

เริ่มออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลแล้วนะคะ

 

0