เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

Posted by:

เผยแพร่แล้วเมื่อ: 3 มิ.ย. 2023 

0