เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.สามตุ่ม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุไฟไหม้ ป่าหญ้าใกล้บ้านเรือนประชาชน บริเวณ ม.3 ต.สามตุ่ม

Posted by:

0