เจ้าหน้าที่ อบต. ดำเนินการปรับสภาพพื้นผิวจราจร (เกรดเดอร์) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้เเก่ประชาชนและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Posted by:

0