เจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม เข้าร่วม กิจกรรมตลาดนัดขยะ โดยได้ความสนับสนุนจากบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย มูลนิธิ WWF เเละโรงเรียนสาคลีวิทยา

Posted by:

0