เจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ณ โรงเเรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0