โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเดินทางเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Posted by:

16299185_179146235925119_3754238678231709967_n 17342858_179148049258271_2957494555493067831_n 17352295_179146815925061_3867923188553758755_n 17352295_179146815925061_3867923188553758755_n 17353416_179147805924962_1718364084469891072_n 17361616_179147815924961_2591396420105368852_n

0