โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตามวันเวลาที่กำหนดในข้างต้น หรือท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดโครงการ

0