โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตามวันเวลาที่ปรากฎ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการติดต่อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

0