11 ก.พ. 65 พนังงาน อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0