11/08/65 จัดกิจกรรมจิตอาสา “อาสาพัฒนาปรับปรุงชุมชนตำบลสามตุ่ม” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Posted by:

     

0