19 มิถุนายน 2561 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคู้สลอด และกิจกรรมฝึกเด็กให้เรียนรู้ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี และทำบุญวันพระ

Posted by:

35970394_388093325030408_5319010971086225408_n 35988855_388093298363744_1395466536969306112_n 35990191_388093321697075_7137299132628074496_n

0