26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted by:

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

0