ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามตุ่ม เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามตุ่ม ปีการศึกษา 2566 ตั้งเเต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566

Posted by:

รายละเอียด→
0

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสามตุ่ม เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามตุ่ม ปีการศึกษา 2566

Posted by:

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสาม

รายละเอียด→
0

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 , 6 , 8 , 10 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 , 6 , 8 , 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ , แบบ บก01 TOR ม.1,6,8 ม.10 แบบแปลน พร้อมป้าย ม.1 แบบแปลน พร้อมป้าย ม.6 แบบแปลน พร้อมป้าย ม.8 แบบแปลน พร้อมป้าย ม.10

รายละเอียด→
0

อบต.สามตุ่ม ขอเชิญน้องๆหนูๆ ชาวตำบลสามตุ่ม เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในงานพบกับกิจกรรมสนุกๆ ของรางวัลมากมาย และอาหารเครื่องดื่ม จากผู้ใหญ่ใจดี ตั้งเเต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสามตุ่ม งานนี้ ฟรีตลอดงานครับ

Posted by:

รายละเอียด→
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

รายละเอียด→
0

เจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ณ โรงเเรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

รายละเอียด→
0
Page 1 of 71 12345...»