ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุตามโครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก/ลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 , 8 ตำบลสามตุ่ม , โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 2 , 8 ตำบลสามตุ่ม , โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 , 4 , 8 , 9 , 10 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ อบต.สามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สามตุ่ม

รายละเอียด→
0

โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

Posted by:

ภาพถ่ายติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

รายละเอียด→

0

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชน ครั้งที่ 1/2567

Posted by:

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
เจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม ประชุมคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาคลีวิทยา
รายละเอียด→
0

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

Posted by:

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มตามโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมกราคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567

Posted by:

สขร.

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0023, 600-62-0024 (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-63-0026 (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0
Page 1 of 105 12345...»