กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากับทางอำเภอเสนา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช

Posted by:

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
———————————————
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม นำโดยนายหงษ์ทอง จูตะโกมล หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากับทางอำเภอเสนา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————————
0