1/08/65 อบต.สามตุ่ม นำโดย นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม คณะผู้บริหาร อบต.สามตุ่ม ร่วมกับ ผู้นำชุมชนตำบลสามตุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สลอด คณะครู นักเรียน และพนักงาน อบต.สามตุ่ม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

รายละเอียด→

0

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม มอบหมายให้ นางสาวธรรมสรณ์ จำปาเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมพนักงาน อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดสุธาโภชณ์ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

รายละเอียด→

0

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Posted by:

 

wellwishes.royaloffice.th

รายละเอียด→
0

11/08/65 จัดกิจกรรมจิตอาสา “อาสาพัฒนาปรับปรุงชุมชนตำบลสามตุ่ม” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

Posted by:

รายละเอียด→

0

ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,9,10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 TOR

รายละเอียด→
0

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุดขยะอัดท้ายแบบยกเท มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลสามตุ่ม , โครงการลงหินคลุก สายทางจากแยกคางหมู หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายบริบูรณ์ ธูปแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0

ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 ขอบเขตของงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

รายละเอียด→
0
Page 1 of 66 12345...»