กิจกรรมจิตอาสา “อาสาพัฒนาปรับปรุงชุมชนตำบลสามตุ่ม” ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Posted by:

กิจกรรมจิตอาสา “อาสาพัฒนาปรับปรุงชุมชนตำบลสามตุ่ม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามตุ่ม อสม. และพนักงาน อบต.สามตุ่ม ณ วัดสามตุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอเสนา เข้าร่วมกิจกรรม

0