กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

Posted by:

26/06/67 นำโดย นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.สามตุ่ม,ข้าราชการ และพนักงาน อบต.สามตุ่ม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสามตุ่ม คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดสามตุ่ม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

 

0