โครงการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลสามตุ่ม

Posted by:

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลสามตุ่ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตุ่ม โดยมี นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

0