ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล (โรงไม้อัด) บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3

0