ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังเหล็กทรงแชมเปญ ขนาดถัง 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1, 4, 6, 7 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0